programy

programy - workshopy - kurzy


Realizujeme programy, které obohacují, pomáhají a rozvíjejí.
Kombinujeme muzikoterapii, arteterapii, psychoterapii a canisterapii.

Nabízíme programy na míru potřebám klientů.muziko -arte (canis - hipo)

RELAX

Prevence vyhoření, nalezení zdrojů energie, relaxace, uvolnění.


Zážitkový workshop pro pečovatele zaměřený na muziko-arteterapeutické techniky aktivního odpočinku.muziko - arte

TECHNIKY

Muziko-arteterapeutické techniky pro práci s klienty.


Vzdělávací sebezkušenostní workshop, ve kterém vám ukážeme netradiční muziko-arte terapeutické techniky vhodné pro práci s vašimi klienty.muziko - arte

POMŮCKY

Workshop s ukázkami využití interaktivních setů pro děti s handicapem i bez.


Vytváříme a nabízíme pomůcky pro práci s malými klienty. Zároveň také školíme, jak s materiály pracovat.

www.horkymaliny.czmuziko - arte (canis - hipo)

RODINA

Program propojující jednotlivé členy nejužší rodiny s handicapem či bez. Budování vzájemné důvěry, nové zážitky a zkušenosti.

Zážitkový workshop s prvky muzikoterapie a arteterapie, příp. canisterapie nebo hipoterapie.muziko - arte

BAREVNÝ SVĚT

Sebezkušenostní program na podporu uvolnění vnitřního přepjetí, restart fyzických a psychických sil pro pečující personál.


Chceme lidem z pomáhajicích profesí vrátit radost, nadhled, energii a poděkovat jim tak za to, co dělají.
DOBROVOLNÍCI


Propojení dobrovolníků s organizacemi, které uvítají ruce navíc, aby mohli jít třeba na procházku.


V tuto chvíli oslovujeme studenty gymnázií a středních škol.


Dobrovolnictví přináší dobrovolníkům pocit vlastní sebehodnoty.arte

ZASTAV SE NA MALOU CHVÍLI

„Zastav se na malou chvíli, namaluj na plátna bílý, co bys chtěl, co by sis přál“


Děti malují obrázky s přáním. Vernisáž pod širým nebem je spojena s dalším programem.

arte

FLAMI FIGURKY

Projekt s figurkami s příběhem.


Figurky nesou energii tvůrců (dětí, studentů) a písemné poselství v podobě dopisu nebo rodného listu. Cílovými skupinami, kam figurky cestují jsou nemocné děti, děti s handicapem, senioři apod.